Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2020

mhsa
22:53
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
mhsa
22:49
4909 743d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSilentRule SilentRule
mhsa
22:47
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialavie lavie
mhsa
22:46
9697 f3ae 500
Jean-Baptiste Besançon
Reposted fromnulaine nulaine viadzony dzony
mhsa
22:44
5937 d83d
mhsa
22:43
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
mhsa
22:36
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
mhsa
22:33
Nie ma bardziej okrutnego zła niż to, które wyrasta z nasion dobroci.
— Baldassare Castiglione
Reposted bycytatydessinemoilapaixAvinashisilkdreamslilikoifrytkatosiamadeinchinalaparisiennelalunalittlewhiteliesMisqaerrortryagainnyaakoaksamittmyouhormezaczekoladowezatraceniedzisniezasneheavencanwaitnokturnaldancingwithaghostaleanderbeliveinme

February 10 2020

mhsa
03:01
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viadotkliwie dotkliwie

February 09 2020

mhsa
14:12
8124 2978
Reposted fromsoftboi softboi viacarmenluna carmenluna
mhsa
14:08
mhsa
14:07
mhsa
14:06

February 06 2020

mhsa
01:51
2632 15bb 500
Reposted fromkeik keik viahardkorwey hardkorwey
mhsa
01:04
0173 a772 500
Reposted fromhrafn hrafn viancmsp ncmsp

January 25 2020

19:59
5512 a8b2 500

stoicmike:

Panic is when you can’t think – and also can’t stop thinking. Hysteria is the same thing, with sound effects. – Michael Lipsey

mhsa
19:57
5555 506e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viadeepbluex deepbluex

January 12 2020

16:38
0461 93a3
Reposted fromSkydelan Skydelan viafajnychnielubie fajnychnielubie
mhsa
16:26
Tak jak zawodowa prostytutka jest uczciwszą kobietą niż te tabuny wyzwolonych żon i mamuś, co noszą na piersiach medalik z Matką Boską i puszczają się cichcem przy każdej okazji, tak pospolity złodziej jest uczciwszy od nomenklaturowego, bo kradnąc nie udaje strażnika praw i nie żąda za to chlebowego krzyża.
— Waldemar Łysiak, Dobry.
Reposted bycytatyhashbansheharridanahazaynloponurykosiarz
mhsa
16:25
Naiwniak wyobraża sobie, iż można zachować godność osobistą w ramach komunizmu. W jaki sposób? Poprzez jego negowanie. Nie wstępując do partii lub jej przybudówek, nie głosując, nie klaskając, nie uczestnicząc et cetera. Grubo się myli. Godność odbierana jest mu codziennie za pomocą tak zwanych realiów życiowych, przez konieczność owych „załatwiań”, dzięki brakowi wszystkiego i w konsekwencji przymusowi załatwienia wszystkiego drogą tysięcznych, poniżających zabiegów, podchodów, lizusowskich uśmiechów, pokornych ukłonów i podłych kompromisików, łapówek, kłamstewek, usług i donosów, i czego tam jeszcze!
— Waldemar Łysiak, Dobry.
Reposted bycytatyhashgregorczykmpodkreslajmnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl