Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

22:52
8967 9a37 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaunmadebeds unmadebeds
mhsa
22:52
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaszydera szydera

September 08 2017

mhsa
19:45
4567 92b4 500
Reposted bysmutnazupacytatypotrzaskeazyiviajerooutofloveMarysiaJaneRuda-Shutyfreewaylaparisiennejessaminecinnamongirljethramontakszyderablurred-dreamswruchujednostajniepopierdolonymsweetnothinggoversensitivetakemeawayrightnownoicoztegolottibluebellthauturienniemocthesilenceofthealcoholiciamLOLAcheersbaby

September 03 2017

mhsa
17:52
6008 c808
Winter light 1963
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
mhsa
17:52
Reposted fromposzum poszum viaszydera szydera

August 30 2017

mhsa
07:35
Trujemy planetę, żrąc mięso. Cały tydzień harujemy ponad siły, żeby w weekend dla odpoczynku truć się alkoholem, odreagować mękę. Nie widzę w tym sensu. W starożytnym Egipcie wierzono w życie po śmierci, dlatego się mumifikowano. Dziś mumifikujemy się za życia – botoksem. Kultura i wartości nieprzeliczalne idą się jebać.
— Manuela Gretkowska w rozmowie z Pauliną Domagałą dla Wysokich Obcasów
Reposted bysooczystozielona sooczystozielona

August 18 2017

mhsa
11:43
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
mhsa
11:42
mhsa
11:40
mhsa
11:40
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapannakies pannakies
mhsa
11:39
1694 3c63
Reposted fromkarahippie karahippie viapannakies pannakies
11:38
mhsa
11:37
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu

August 12 2017

mhsa
11:17
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viainerte inerte
mhsa
11:16
11:02
8546 c4dc
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera

August 07 2017

mhsa
14:24

August 05 2017

mhsa
17:14
Nauczyłem się szanować milczenie. Z największą ostrożnością wymawiam więc słowo 'dlaczego'. Ach, doskonale znam ten moment, gdy przysiada obok mnie ktoś i milczy. Słyszę wówczas niemal dokładnie ten skowyt w jego wnętrzu, odczuwam wysiłek, z jakim ukrywa szamotanie w sobie. Znam doskonale ten krzyk katowanego człowieka, krzyk, który jest tylko milczeniem. Nauczyłem się tropić go nawet wtedy, gdy twarz siedzącego obok jest tak zdyscyplinowana, że potrafi udawać uśmiech.
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaaletodelio aletodelio
17:09
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viakartoNik kartoNik
mhsa
17:08
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl