Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

mhsa
17:09
2185 15d5 500
Słowniczek na nowy rok szkolny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadivi divi
mhsa
17:09
1445 73c5 500
Reposted fromsarazation sarazation viadivi divi
mhsa
17:09
4325 b306 500
mhsa
10:14
Najpospolitsze "przepraszam” przypomina nieświadomy odruch. Najpopularniejsze “nigdy już więcej” rzadko dożywa miesiąca. “Obiecuję ci” oraz “przysięgam” - one żyją dłużej, czasem rok, czasem kilka lat. “Na zawsze” zawsze jest tylko na trochę lub trochę i ciut dłużej.
— Ignacy Karpowicz, "Ości"

September 18 2017

22:29
9927 f80b 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaszydera szydera
22:27
5546 4416 500
Reposted fromdivi divi
mhsa
22:26
3674 39f7 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianezavisan nezavisan
22:26
3309 e0da 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
22:25
3562 13b0
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaszydera szydera
mhsa
22:24
5268 764f
17/9/17
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaszydera szydera
mhsa
22:23
mhsa
22:22
1040 11cc
Reposted fromaletodelio aletodelio

September 17 2017

22:54
4771 5ac0
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
mhsa
22:53
3682 b14b 500
Reposted fromkindofnightmare kindofnightmare viaszydera szydera
22:52
8967 9a37 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaunmadebeds unmadebeds
mhsa
22:52
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaszydera szydera

September 08 2017

mhsa
19:45
4567 92b4 500
Reposted bycytatysmutnazupapotrzaskprzemeksicviajerooutofloveMarysiaJaneRuda-Shutyfreewaylaparisiennejessaminecinnamongirljethrazurawianiaczkaszyderablurred-dreamswruchujednostajniepopierdolonymsweetnothinggoversensitivetakemeawayrightnownoicoztegolottibluebellthauturienniemocthesilenceofthealcoholiciamLOLAcheersbaby

September 03 2017

mhsa
17:52
6008 c808
Winter light 1963
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
mhsa
17:52
Reposted fromposzum poszum viaszydera szydera

August 30 2017

mhsa
07:35
Trujemy planetę, żrąc mięso. Cały tydzień harujemy ponad siły, żeby w weekend dla odpoczynku truć się alkoholem, odreagować mękę. Nie widzę w tym sensu. W starożytnym Egipcie wierzono w życie po śmierci, dlatego się mumifikowano. Dziś mumifikujemy się za życia – botoksem. Kultura i wartości nieprzeliczalne idą się jebać.
— Manuela Gretkowska w rozmowie z Pauliną Domagałą dla Wysokich Obcasów
Reposted bysooczystozielona sooczystozielona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl