Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

mhsa
17:04
9040 adfd
did you get my message?
Reposted fromcube cube vialugola lugola
mhsa
17:01
9411 7068
Reposted frombezinteresowna bezinteresowna viaiammoody iammoody
mhsa
17:01
2610 38b8 500
Reposted fromlugola lugola viaiammoody iammoody

December 01 2016

mhsa
15:02
2692 35f5 500
mhsa
14:59
0199 c853 500
mhsa
14:51

Jest grupa ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie szczerość i autentyczność. Nazywa się ich introwertykami. Popularny jest pogląd, że w przeciwieństwie do ekstrawertyków czerpią oni energię z chwil, kiedy są sami, a tracą ją w grupie. Mam inną teorię: zyskują energię, kiedy obcują z prawdą i autentycznością, a tracą ją w obliczu fałszu. Nie mogą znieść grup społecznych, w których nie można być sobą, grup w których trzeba udawać. Nie ma to nic wspólnego z liczebnością. Nie chodzi o to, że introwertyk woli być zamknięty w sobie, boi się ludzi i najlepiej się czuje w samotności. Nie. Najlepiej czuje się, kiedy nie doświadcza kłamstwa.

Introwersja to dar. To umiejętność rozpoznania natury drugiego człowieka. Choć czasami nie potrafią tego wytłumaczyć, introwertycy odczuwają, kiedy ich relacja z drugim człowiekiem opiera się na fałszu. Wiedzą, że coś jest nie tak. Potrafią zajrzeć w głąb , prosto w oczy, i dostrzec to, co kryje się za niewidzialną kurtyną. Uwielbiają kontakty szczere, niezakłócone, bez napięcia. Nie znoszą wielkich zbiorowisk, w których wszyscy zakładają weneckie maski i świecą światłem odbitym. Dlatego właśnie często mówi się, że introwertyk woli kameralne spotkania. Owszem, ale nie dlatego, że nie cierpi ludzi. Po prostu łatwiej wtedy o zachowanie autentyczności. Nie potrafię wyobrazić sobie kilkusetosobowego zgromadzenia, w którym każdy jest sobą. (...)

Introwertycy nieraz nie potrafią znieść, kiedy ktoś odrzuca ich dobroć. Starają się, są dla kogoś mili, a druga osoba tego nie docenia i ma to w dupie. Poczucie odrzucenia jest trudne do przepracowania i zrozumienia.

— Włodek Markowicz
Reposted frompaperman paperman viadoubleespresso doubleespresso
mhsa
14:47
8486 4f74
Reposted frommyashes myashes viadoubleespresso doubleespresso
14:41
3446 e186
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadoubleespresso doubleespresso
mhsa
14:40
9163 4e7a
mhsa
14:40
2755 e069
Reposted fromoblivious oblivious viadoubleespresso doubleespresso
mhsa
14:38
Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie to nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć. Zaufanie to także przekonanie, że druga osoba nie zrobi Ci krzywdy.
— K. Platowska
mhsa
14:37
8953 f737 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viadoubleespresso doubleespresso
mhsa
14:33
Pozwólmy ludziom być szczęśliwymi według ich własnego uznania.
— Bolesław Prus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
mhsa
14:32
9388 e2a7 500
Reposted fromhenrylee henrylee viadoubleespresso doubleespresso
mhsa
14:31
mhsa
14:30
1371 3472
14:29
6315 60d6 500
Reposted fromtwice twice viadoubleespresso doubleespresso
mhsa
14:28
3161 61b2 500
Reposted fromnyalice nyalice viadoubleespresso doubleespresso
mhsa
14:27
4466 68af
Reposted fromhagis hagis viadoubleespresso doubleespresso
mhsa
14:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl