Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2016

mhsa
14:33
Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.
— Orhan Pamuk, "Muzeum niewinności".
Reposted bycytatysalma7891hormezasatyrlanete-quierosurrealistycznaBalladyna

October 24 2016

mhsa
14:35
6080 ecf7
Reposted fromGIFer GIFer viapouler pouler
14:27
8299 47af 500
Reposted fromidiod idiod viapouler pouler
14:26
0258 ac1c 500
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viapouler pouler
mhsa
14:11
Nie wiem, jak Wy, ale ja uwielbiam jesień. Za grzane wino, gorącą czekoladę, pachnący cynamonem dom. Za ciepłe koce i zaparowane okna. Za mgłę, która wita mnie rano. Za świeczki, rozpalane nocą.
— Johann Wolfgang von Goethe - „Cierpienia młodego Wertera”
Reposted fromIriss Iriss viapouler pouler
mhsa
14:10
Nie chciało mi się już spać i patrzyłem na gwiazdy. Byłem trochę głodny, ale więcej myślałem. Zawsze dużo myślę, ale wtedy bardzo dużo. Ale najwięcej tęskniłem. Myślę, że za Tobą, bo Ty może nic nie wiesz albo wiesz trochę. Tęskniłem nieprzebranie, nieprzebranie i myślę, że ktoś tam daleko, pod tym samym niebem musiał też za mną tęsknić, a jeśli spał, to musiał się zbudzić, bo to niemożliwe, żebym nikogo nie trafił w serce w tamtym środku nocy, sercu nocy.
— Edward Stachura
mhsa
14:09
4495 956d 500
mhsa
14:09
Nie jestem zbyt dobra w panowaniu nad skrajnymi emocjami. Należałoby uczciwie powiedzieć, że jestem w tym fatalna.
— Meryl Streep
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapouler pouler
14:08
Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
— Witold Gombrowicz- Dzienniki  (via sprzedawczyk)
Reposted fromLittleJack LittleJack viapouler pouler
mhsa
14:05
5030 8b53
Reposted fromcalifornia-love california-love viapouler pouler
mhsa
13:25
6279 412f 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapouler pouler
mhsa
13:25
Reposted frombluuu bluuu viapouler pouler
mhsa
13:16
4543 5314 500
Reposted fromcorvax corvax viapouler pouler
mhsa
12:56
mhsa
12:56
12:34
6255 08bd 500
Reposted fromtwice twice viapouler pouler
mhsa
09:56
Reposted fromlugola lugola viaAmericanlover Americanlover
mhsa
00:14
1741 0208 500
Reposted fromchocoway chocoway viaever ever
mhsa
00:13
Powinnaś się wystrzegać smutku. Smutek graniczy z nienawiścią. Pozwól to sobie powiedzieć. Przekonałem się o tym. Jeśli przejmiesz się czyjąś rozpaczą - myśląc, że tego kogoś od niej uwolnisz, jeśli będziesz ją z nim dzieliła - wypełnisz się nią sama.
— Michael Ondaatje – Angielski pacjent
Reposted frompuella13 puella13 viapouler pouler
mhsa
00:13
4032 41aa 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viapouler pouler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl