Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

mhsa
21:23
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
mhsa
21:23
mhsa
20:54
20:54
Zawsze wiedziałem, że trzeba być krok od samego siebie. Ale teraz jestem, stoję tysiąc, a może parę tysięcy kroków od samego siebie. Patrzę z dystansu. Z rosnącego dystansu. Dar dystansu, a może przekleństwo dystansu. Dziwi mnie, kurwa, wszystko.
— Jerzy Pilch “Marsz Polonia”
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
mhsa
20:52
8820 8238
NOT
Reposted frommeem meem viasilence89 silence89

April 17 2017

mhsa
16:54
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viapannakies pannakies
16:52
8331 ddb2
Reposted fromAmericanlover Americanlover
16:52
0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaever ever
16:51
6932 b7b3 500
Reposted fromkimik kimik viaszydera szydera
mhsa
16:49
2651 83de 500
Reposted fromrol rol viasilence89 silence89
mhsa
16:49
5596 202c
Reposted frommentalstate mentalstate viasilence89 silence89

April 15 2017

23:38
1454 4e7a
Reposted fromnoisetales noisetales viaszydera szydera
mhsa
23:35
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
mhsa
23:34
8399 3809
Reposted fromonlywhite onlywhite viasilence89 silence89
23:33
My heart is a thousand years old. I am not like other people.
Charles Bukowski, “Displaced.” 

(via mrsclarkkent)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
mhsa
23:30
Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromMissMurder MissMurder viaszydera szydera
mhsa
23:30
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viaszydera szydera

April 11 2017

mhsa
22:27
1127 9951
- Sylvia Plath
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viakrvn krvn
mhsa
22:25
I potem - może przede wszystkim potem - będę cię kochał i kiedyś dojdzie między nami do prawdziwych, wyczerpujących wyjaśnień - i wtedy już jakoś dopasujemy się do siebie, zetkniemy właściwymi krawędziami, rozwiążemy łamigłówkę: przeprowadzić z takiego to do takiego to punktu... tak, żeby ani razu... albo - nie odrywając ołówka... albo jeszcze jakoś inaczej... połączymy, przeprowadzimy i powstanie ze mnie i z ciebie ten jedyny w swoim rodzaju nasz wzór, do którego tak tęsknię.
— Vladimir Nabokov, Zaproszenie na egzekucję, tłum. L. Engelking
Reposted fromchaveleh chaveleh viakrvn krvn
mhsa
22:25
Kołyszę się na nitce nieokreślonych pragnień
— Halina Poświatowska
Reposted fromcytaty cytaty viakrvn krvn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl