Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2019

mhsa
23:41
mhsa
23:40
7812 b81b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaparrtyzant parrtyzant
mhsa
23:37
2933 0f93 500
Malcolm T. Liepke, In Her Arms, 2017, Pontone Gallery 
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin

November 29 2019

mhsa
01:22

Na tym polega tragizm miłości, że człowiek nie może kochać niczego bardziej niż tego, za czym tęskni.

— Jonathan Safran Foer
Reposted fromaleander aleander
mhsa
01:21
4091 1644 500
Reposted fromwatdafak watdafak
mhsa
01:05
01:04
9159 75a0 500
Reposted fromaisu aisu viawwannie wwannie
mhsa
01:03
4760 5a29 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaMrrruk Mrrruk
mhsa
01:01
2021 3586 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakalesor kalesor
mhsa
00:59

November 27 2019

mhsa
23:27
mhsa
23:25
4351 e186 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaembrace embrace
mhsa
23:17
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
mhsa
23:15
5370 ab8d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via48hrs 48hrs
mhsa
23:09
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viajuhasowa juhasowa
mhsa
23:08
1237 f3c6
Reposted frommerkaba merkaba viajuhasowa juhasowa

November 26 2019

mhsa
13:22
4557 f670 500
mood
mhsa
13:18
"Nie mogę być częścią świata, gdzie mężczyźni ubierają swoje żony jak prostytutki, pokazując wszystko, co powinno zostać ukryte. Gdzie nie ma pojęcia honoru i godności. Gdzie rzadko można polegać na kimś, kto mówi, że coś „obiecuje”."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadeepbluex deepbluex
mhsa
13:18
2732 e156
Reposted fromministerium ministerium viadeepbluex deepbluex

November 22 2019

mhsa
05:16
3788 6dba 500
Reposted fromsoftboi softboi viahardkorwey hardkorwey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl